Loading...
Share This Video

MusicFuzz.com
Unlimited Music StreamingThanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

5 motor balap drag liar / cara menggambar dan mewarnai race drag bike seret / pengubahsuaian motor

Added by AutomotiveUploads
38 views
#race #motor #motorcycle #otomotif #modified #modifikasi #motordrag #balap
#painting #drawing #art #mural #paint #howtodraw #draw #menggambar #menggambardanmewarnai #melukis #kreatif #custom #modifikasi #modif #belajar #cara #caramenggambar #drawingart #drawinganime #tutorial

basikal lajak indonesia
sepeda drag

canel youtube khusus untuk menggambar dan mewarnai
untuk semua usia kalangan mulai dari sampai dewasa , dari cara tutorial,trik,simple,dan mudah untuk di aplikasikan ke buku gambar kalian
dan saya jelaskan dicanel ini banyak tersedia dari cara membuat grapitty cara membuat mural lukisan dinding dan menggambar di kertas putih sambil mewarnai yang sangat simple dengan kostum custom yang banyak.

di ini macam macam gambar yang tersediakan;
menggambar bunga
menggambar motor drag
menggambar truk oleng
menggambar pemandangan


canel youtube specifically for drawing and coloring
for all ages ranging from to adults, from how to tutorials, tricks, simple, and easy to apply to your picture book
and I explain this dicanel is widely available from how to make grapitty how to make mural paintings and draw on white paper while coloring very simple with many custom costumes.

in this kind of images provided;
draw flowers
draw a drag motor
draw a drift truck
drawing a scenery

canel youtube โดยเฉพาะสำหรับการวาดและระบายสี
สำหรับทุกวัยตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงผู้ใหญ่ตั้งแต่แบบฝึกหัดเคล็ดลับง่าย ๆ และง่ายต่อการใช้กับหนังสือภาพของคุณ
และฉันอธิบายว่า dicanel นี้มีให้เลือกมากมายตั้งแต่วิธีการทำ grapitty วิธีทำภาพจิตรกรรมฝาผนังและวาดบนกระดาษสีขาวในขณะที่ระบายสีง่ายมากกับชุดที่กำหนดเองมากมาย

ในรูปแบบนี้ให้;
วาดดอกไม้
วาดมอเตอร์ลาก
วาดรถดริฟท์
ภาพวาดทิวทัศน์
Canel youtube doy c̄hephāa s̄ảh̄rạb kār wād læa rabāys̄ī
s̄ảh̄rạb thuk wạy tậngtæ̀ p̄hū̂h̄ıỵ̀ cnt̄hụng p̄hū̂h̄ıỵ̀ tậngtæ̀ bæbf̄ụkh̄ạd khel̆d lạb ng̀āy «læa ng̀āy t̀x kār chı̂ kạb h̄nạngs̄ụ̄x p̣hāph k̄hxng khuṇ
læa c̄hạn xṭhibāy ẁā dicanel nī̂ mī h̄ı̂ leụ̄xk mākmāy tậngtæ̀ wiṭhī kār thả grapitty wiṭhī thả p̣hāph citrkrrm f̄ā p̄hnạng læa wād bn kradās̄ʹ s̄ī k̄hāw nı k̄hṇa thī̀ rabāys̄ī ng̀āy māk kạb chud thī̀ kảh̄nd xeng mākmāy

nı rūp bæb nī̂ h̄ı̂;
wād dxkmị̂
wād mxtexr̒ lāk
wād rt̄h drifth̒
p̣hāph wād thiwthạṣ̄n̒
Category
Racing

Post your comment

Sign in or sign up to post comments.

Comments

Be the first to comment